ADL คือ ?

Activities of daily living
Activities of Daily Living คือกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน เช่น การกิน การดื่ม การใส่เสื้อผ้า การถอดเสื้อผ้า การเดิน การวิ่ง การขับถ่าย การแปรงฟัน การล้างหน้า การอาบน้ำ เป็นต้น
ความบกพร่องในการทำกิจวัตรประจำวัน(ADL) ผู้ที่ประสบไม่เพียงผู้สูงอายุเท่านั้น ในวัยหนุ่มสาวหรือเป็นมาแต่กำเนิดก็อาจเกิดขึ้นได้

Frality คือ ?

คือสภาวะบ่งชี้ว่าสมรรถภาพร่างกายถดถอยลง(ทั้งทางกายและความคิด)มีผลกระทบต่อการใช้กิจวัตรประจำวัน เข้าสู่วัยดูแลสุภาพและวัยสูงอายุที่ต้องการผู้ดูแล
ตระหนักถึงภาวะFrailtyได้ทันการและรับการรักษาอย่างถูกวิธีก็มีโอกาสกลับมามีสุขภาพดีดังเดิม หากเราละเลยไม่รับการรักษาหรือป้องกันก็จะเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุต้องการผู้ดูแล

ร่างกายของคนเราสร้างจากอะไร?

สารอาหารหลักที่สำคัญของคนคือ โปรตีน ไขมัน และแป้ง
ปริมาณโปรตีนที่จำเป็นต้องบริโภคต่อวันคือ 1กรัมต่อน้ำหนัก1กิโลกรัม (คนน้ำหนัก50กิโลกรัม จำเป็นต้องบริโภคโปรตีน 50 กรัม)

ร่างกายของคนเราสร้างจากอะไร?

ร่างกายของคนเราสร้างจากอะไร?

กล้ามเนื้อแดงกับกล้ามเนื้อขาว

กล้ามเนื้อแดง(กล้ามเนื้อช้า) กับกล้ามเนื้อขาว(กล้ามเนื้อเร็ว)

สภาวะชราภาพคือการที่กล้ามเนื้อเร็วหดเล็กลง

กล้ามเนื้อประกอบด้วย กล้ามเนื้อช้า(สีแดง)และกล้ามเนื้อเร็ว(สีขาว)
กล้ามเนื้อช้าเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหวเช่น การเดิน การวิ่ง เป็นต้น ส่วนกล้ามเนื้อเร็วเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้สำหรับ การกระโดด การโยน การวิ่ง เป็นต้น ช่วงไหนที่เรารู้สึกเหนื่อยง่าย เดินสะดุด ก้าวเท้าไม่ออก เนื่องมาจากกล้ามเนื้อเร็วหดเล็กลง กล้ามเนื้อเร็วจะขยายใหญ่ขึ้น จากการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้าน การออกกำลังกาย แบบแอโรบิกเช่นการเดิน ไม่สามารถช่วยสร้างกล้ามเนื้อเร็วได้

กล้ามเนื้อแดง (กล้ามเนื้อช้า)

ประสิทธิภาพในการออกกำลังกายแบบแอโรบิค

กล้ามเนื้อแดง (กล้ามเนื้อช้า)

กล้ามเนื้อช้า (กล้ามเนื้อขาว)

การออกกำลังกายแบบแรงต้านเป็นวิธีที่ดีในการฝึกกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อช้า (กล้ามเนื้อขาว)

แล้วทำอย่างไรดีล่ะ จึงจะสามารถเสริมความแข็งแรงกล้ามเนื้อให้กับผู้สูงอายุ

การออกกำลังแบบแรงต้านและการบริโภคโปรตีนประเภทแคลอรี่ต่ำเป็นสิ่งพื้นฐานที่ควรทำ
สำหรับท่านที่เป็นโรคเบาหวานหรือมีโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัว

เพียงการขึ้นบันไดสถานีรถไฟฟ้า เราก็สามารถออกกำลังแบบแรงต้านซึ่งเทียบเท่ากับการทำท่าสควอต(Squat) ถึง20-30 ครั้ง ควรจะต้องออกกำลังกายแบบแรงต้านในระดับที่เหงื่อ ไม่ออก ประมาณ2-3ครั้งต่อสัปดาห์ การซ่อมแซมกล้ามเนื้อจะทำให้กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นในช่วงที่กล้ามเนื้อพักฟื้น รวมถึงควรบริโภคอาหารประเภทโปรตีนสูง เช่น เนื้อ ไก่ และไข่ ในระยะเวลา3เดือน จึงจะเห็นกล้ามเนื้อก็เริ่มปรากฏออกมา

โปรตีนมีผลในด้านการไดเอทหรือไม่ ?

โปรตีนแบบผงมีแบบเวย์และถั่วเหลือง แม้ทั้งคู่มาจากวัตถุดิบที่แตกต่างกันแต่ก็มีปริมาณโปรตีน75-96% ดังนี้การบริโภคโปรตีนผงนับว่าเป็นการประหยัดกว่ารับประทานเนื้อไก่และไข่ โปรตีนถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายโดยจะถูกแยกย่อยเป็น→เปปไทด์→กรดอะมิโน เพื่อดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย เวย์โปรตีนใช้เวลาในการดูดซึมสู่ร่างกาย40-60นาที ส่วนโปรตีนถั่วเหลืองใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อดูดซึมสู่ร่างกาย มีแนวโน้มว่านักเพาะกายนิยมเวย์โปรตีนเนื่องด้วยเห็นผลเร็วกว่า อย่างไรก็ตามโปรตีนผงไม่มีผลในเชิงไดเอทและการดื่มโปรตีนผงเพียงอย่างเดียวก็ไม่มีผลต่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ