Turtle Gym

เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้ในเทอเทิลยิม(Turtlle Gym)

มีการควบคุมน้ำหนักให้สัมพันธ์กับการสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ เหมาะสมกับผู้สูงอายุปลอดภัยไร้กังวลเรื่องการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ

เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อปรับการใช้ได้กับลูกค้าเฉพาะท่านโดยอัตโนมัติ จึงความเสื่ยงค่อนข้างต่ำ

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ “ในน้ำ เมื่อเกิดการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วก็จะเกิดแรงต้านเพิ่มมากขึ้น และหากเคลื่อนไหวช้าลง แรงต้านที่เกิดขึ้นก็ลดลงเช่นกัน” การออกกำลังกายที่ปรับแรงต้านให้เหมาะสมกับแรงที่กล้ามเนื้อใช้ เรียกว่าการออกกำลังกล้ามเนื้อด้วยความเร็วคงที่ (isokinetic)
การกายภาพบำบัดและการออกกำลังกายของเทอเทิลยิม ใช้หลักการออกกำลังกายที่ผู้ใช้สามารถควบคุมแรงต้านของเครื่องให้เหมาะสมกับแรงกล้ามเนื้อของตนเองได้ ซึ่งไม่เคยมีเครื่องแบบนี้มาก่อนในไทย

Turtle Gym

นอกจากนี้เครื่องออกกำลังชนิดถ่วงน้ำหนักที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันนั้น มีผู้สูงอายุหลายท่านกล่าวว่า “ขนาดฉันปรับให้เบาสุดแล้ว ยังยกไม่ไหวเลย”
อีกทั้งจุดเริ่มกับจุดสิ้นสุดการออกกำลังมักเป็นจุดเดียวกัน จึงไม่สามารถหยุดการออกกำลังกายระหว่างทาง จึงควรจะต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดเวลาที่ผู้สูงวัยออกกำลังกาย

ทว่า เทอเทิลยิมนั้น ผู้ใช้เครื่องสามารถปรับแรงต้านให้ เหมาะสมกับความแข็งแรงของกล้ามเน้ือและหยุดได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆ เป็นเครื่องที่มีคุณประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพที่ดี
สำหรับคนทุกเพศทุกวัย เพื่อการฝึกฝนการกายภาพบำบัด

การออกกำลังกล้ามเนื้อด้วยความเร็วคงที่ (isokinetic)

ด้วยการออกกำลังกายแรงกล้ามเนื้อด้วยความเร็วคงที่ แรงต้านในขณะออกกำลังกายจะเท่ากับแรงกล้ามเนื้อเสมอ ดังนั้นการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อจึงเกิดขึ้นได้ยาก อีกทั้งแรงต้านที่ออกมายังได้ผลต่อกล้ามเนื้อทุกส่วนอย่างเต็มที่อีกด้วย

Turtle Gym - Exercise Machine for Senior
Turtle Gym - Exercise Machine for Senior

เนื่องจากเป็นระบบไฟฟ้า จึงไม่มีปัญหาด้านน้ำมันรั่วซึมอย่างระบบไฮดรอริก เครื่องของเราโดดเด่นเรื่องความทนทาน

Turtle Gym - Exercise Machine for Senior

เครื่องออกกำลังกายสำหรับกายภาพบำบัดและเครื่องเทรนนิ่งที่เทอเทิลยิมใช้เป็นระบบกระบอกสูบควบคุมด้วยไฟฟ้าสุดทัน สมัย แตกต่างจากระบบทั่วไปซึ่งใช้ระบบไฮดรอลิก
การควบคุมด้วยระบบนี้ช่วยให้สามารถออกกำลังกล้ามเนื้อด้วยความเร็วคงที่ได้ ซึ่งปกติแล้วทำได้ยากและแพงมากสำหรับระบบทั่วไป
เครื่องออกกำลังกายของเทอเทิลยิมถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวด้วยความเร็วคงที่ไม่ว่าแรงดึงหรือผลัก โดยมีกลไกคือเมื่อออกแรงเพิ่มและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงขึ้นก็จะมีแรงต้านด้วยแรงที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน
จุดเด่นที่สำคัญของระบบกระบอกสูบควบคุมด้วยไฟฟ้าคือทนทาน ไม่มีปัญหาน้ำมันรั่วซึม จึงลดภาระในการดูแลรักษาซ่อมแซม ช่วยให้ค่าใช้จ่ายลดลง

Turtle Gym - Exercise Machine for Senior
Electric Actuator (Turtle Gym)
Patented in Japan, USA, Germany, China, Taiwan
actuator of Turtle Gym
General actuators
general actuators

ความคาดหวังผลจากการออกกำลังกาย? การออกกำลังกายแค่สัปดาห์ละครั้งก็สามารถรู้สึกถึงผลที่ได้รับ

นอกจากนี้ ลักษณะเด่นอีกอย่างของเทอเทิลยิมคือเครื่องที่มีขนาดกระทัดรัดเมื่อเทียบกับเครื่องออกกำลังกายสำหรับกายภาพบำบัดทั่วไป มีสถานพยาบาลหลายที่ เช่น บ้านพักคนชราและศูนย์ดูแลช่วงกลางวัน มักมีข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ แต่เครื่องออกกำลังกายของเทอเทิลยิม สามารถเป็นคำตอบได้ เนื่องจากมีขนาดกระทัดรัด ติดตั้งง่าย เพราะไม่มีส่วนถ่วงน้ำหนัก

ด้วยน้ำหนักที่เบา ผู้หญิงก็สามารถเคลื่อนย้ายและติดตั้งได้อย่างง่ายดาย ปรับพื้นที่การใช้งานปรับตำแหน่งการวางใหม่ๆ ได้เองง่ายๆ

Turtle Gym - Exercise Machine for Senior

ด้วยขนาดที่กะทัดรัด ทำให้ประหยัดพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายๆแม้แต่สถานที่ที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่

สิ่งที่หลายท่านตั้งข้อสังเกตุคือหลังจากการใช้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร
ด้านล่างเป็นข้อมูลเชิงตัวเลขของผู้ใช้ในสถานดูแลคนชราที่ญี่ปุ่น ที่นำเครื่องออกกำลังกายของเทอเทิลยิมมาติดตั้ง โดยข้อมูลจะแบ่งเป็นก่อนใช้งาน หลังการใช้งาน3เดือนและ6เดือนตามลำดับ

จากข้อมูลที่ได้มานั้น ส่วนใหญ่มาจากผู้ใช้ที่เป็นผู้หญิงและเป็นผู้จำเป็นต้องได้รับการดูแล

ยืนขาเดียวขนะลืมตา
อ้างอิง : ASICS Sports Institute of sport science
ทดสอบการเดิน (ความเร็ว)
อ้างอิง : ASICS Sports Institute of sport science

เราทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประเภท “การยืน” “การเดิน” “การทรงตัว” ของผู้ใช้ก่อนและหลังใช้เครื่องออกกำลังกายเป็นเวลา6เดือน พบว่าคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งหมายความว่าสภาพร่างกายของผู้ใช้ดีขึ้น เช่น สำหรับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประเภท “การยืน” พบว่าหลังจากใช้ เครื่องออกกำลังกายเป็นเวลา6เดือน ผู้ใช้

สามารถลุกขึ้นยืนเร็วขึ้น 0.5 วินาที ยืนยันได้ว่าผู้ใช้มีแรงขาเพิ่มมากขึ้น สำหรับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประเภท “การทรงตัว” (ฟังก์ชั่นการปฎิบัติการร่วมถึงความสามารถในการควบคุม สมาธิ และ การปิดตายืนด้วยขาข้างเดียว) พบว่าฟังก์ขั่น การปฎิบัติงานร่วมถึงความสามารถในการควบคุมสมาธินั้น มประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง 8.5 วินาที และสามารถปิดตาและยืนขาเดียวได้นานขึ้น 2.4 วินาที

เนื่องจาก ผลลัพธ์จริงที่ดีดังนี้ ทำให้ลูกค้าหลายท่านดีใจ และกล่าวว่า “รู้สึกว่าการทำกายภาพบำบัดด้วยเครื่องออกกำลังกายของเทอเทิลยิมทำให้ผู้ใช้มีสมรรถภาพทางร่างกายดีขึ้น”

ตารางเครื่องออกกำลังกายเทอเทิลยิม

มีการจัดแบ่งประเภทเครื่องออกกำลังกายตามการเคลื่อนไหวแต่ละส่วนของร่างกายและเครื่องเทรนนิ่งเพื่อกายภาพบำบัด เป็น7ประเภท
และเนื่องจากแรงต้านจะปรับให้เข้ากับแรงกล้ามเนื้อของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ จึงสามารถลดความเสี่ยงของกล้ามเนื้อและความเสียหายในส่วนร่วมกัน

Shoulder Press

เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อหัวไหล่และต้นแขนอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขและพัฒนาความแข็งแรงของแขนและการเคลื่อนไหว

Read more

Chest Press

เป็นเครื่องช่วยให้การเคลื่อนไหวของหัวไหล่และข้อศอกทำได้คล่องแคล่ว ทำให้การยกสัมภาระในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น

Read more

Twister

เป็นเครื่องช่วยเสริมสร้างความยื่ดหยุ่นและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัวในการบิดลำตัวซ้ายและขวา

Read more

Abdominal Back

เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องและหลังทำให้กิจกรรม เช่ นการลุกขี้น จากเตียง หรือการผูกเชือกรองเท้าทำได้ง่ายขึ้น

Read more

Hip Adduction

เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านในด้านนอกอย่างมีประสิทธิภาพ และกล้ามเนื้อสะโพกซึ่งฝึกได้ยาก

Read more

Leg Curl

เป็นเครื่องช่วยทำให้ความสามารถในการเดินในชีวิตประจำวันได้ ทำให้สามารถเคลื่อนไหวหัวเข่าได้คล่องขึ้น

Read more

Leg Press

เป็นเครื่องกายภาพบำบัดและเทรนกล้ามเนื้อที่ใช้ในการขึ้นลงบันได และการลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้

Read more