Turtle Gym

เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อหัวไหล่และต้นแขนอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขและพัฒนาความแข็งแรงของแขนและการเคลื่อนไหว

ฝึกการเคลื่อนไหวรอบหัวไหล่และความแข็งแรงของกล้าม ปรับปรุงการเคลื่อนไหวในการตากเสื้อผ้าบนราว การเก็บสิ่งของบนหิ้ง การหยิบจับสายรัด ฯลฯ

ลักษณะเด่นของ Shoulder Press

  • เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวไหล่ และ เสริมการเคลื่อนไหวของข้อต่อไหล่
  • เสริมสร้างและฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังและปรับปรุง บุคลิกภาพด้วย
  • ฝึกกล้ามเนื้อบริเวณอก หัวไหล่ ต้นแขน เหมาะกับ กายภาพบำบัดอย่างยิ่ง

กล้ามเนื้อส่วนที่ได้ผลจากการเทรนนิ่ง การกายภาพบำบัดนี้

เสริมสร้างความสมดุลย์ของร่างกายช่วงบน หน้าอก แขน ต่อกล้ามเนื้อส่วนหลัง

  • กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก
  • กล้ามเนื้อแขนช่วงบน
  • กล้ามเนื้อหลังส่วนบน
  • กล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง
  • กล้ามเนื้อแขนด้านใน
  • กล้ามเนื้อด้านหลังแขน
Shoulder Press

วิธีการใช้

ฝึกโดยจับอามด้วยมือทั้งสองข้างดันขึ้นไปเหนือศีรษะแล้วเหยียดแขนตรงและดึงแขนเพื่อกลับไปที่ตำแหน่งเดิม

วิธีการใช้ "Shoulder Press"

แนะนำการใช้ตรงตามวัตถุประสงค์

Shoulder Press นับเป็นเครื่องเหมาะสม ที่สุดกับ “การฝึกกล้ามเนื้อส่วนบน” แต่ในส่วนใหญ่มัก ใช้ร่วมกับเครื่องรุ่นอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงคของการกาย ภาพบำบัด

ระบบเทรนนิ่งและกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน

รูปภาพแสดงพื้นที่กรณีติดตั้งเครื่องตาม “ระบบเทรนนิ่งง ขั้นพื้นฐาน” โดยใช้คู่กับเทรนนิ่งสรีระร่างกายช่วงล่าง Hip Adduction และAbdominal Back

ระบบเทรนนิ่งและกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน

ข้อมูลสินค้า

ขนาด (ตำ่สุด) กว้าง630 x ยาว850 x สูง1380มิลลิเมตร
ขนาด (สูงสุด) กว้าง630 x ยาว850 x สูง1760มิลลิเมตร
น้ำหนัก 33.5 กิโลกรัม
กระแสไฟฟ้า AC100V~240V 50 / 60Hz 50W