ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท
บริษัท ไลฟ์ เอ็นเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด
ที่อยู่
ห้อง 01B อาคารไทยสมุทร เลขที่ 163 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
เบอร์โทร
02-234-4709
ซีอีโอ
ทาคาอากิ อิมามูระ
สัดส่วนเงินลงทุน
บริษัท เท็มโก้ จำกัด 51%, คนญี่ปุ่น 49%
ทำเลที่ตั้ง
ระหว่างบีทีเอสสถานีศาลาแดงและช่องนนทรี
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
บริการ (จำหน่าย)
โปรตีน
อุปกรณ์ยิม (สำหรับผู้สูงอายุ)
Shoulder Press, Chest Press, Twister, Abdominal back, Hip Adduction, Leg Curl, Leg Press, Leg&Shoulder Press
บริการ (ดูแลให้คำปรึกษา)
ยิมสำหรับผู้สูงอายุ
ออกแบบปรับปรุงพื้นที่ในบ้านให้เหมาะกับผู้สูงอายุ
Life Energy Medical Co.,Ltd

วิสัยทัศน์

บริษัท Life Energy Medical Co.,Ltd. ดำเนินธุรกิจโดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเติบโตไปพร้อมๆกับการเป็นหนึ่งพลังที่ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถกลับมาดำเนินชีวิตอย่างปกติสู่สังคมได้อย่างเช่นเคย ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยให้ทุกท่านได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ “การได้ออกมาข้างนอกทำกิจวัตรประจำวันอย่างมีความ สุข”
Life Energy Medical ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก Normalization

Nomalization ก็คือการไม่แบ่งแยกความเป็นมนุษย์ระหว่างบุคคลทั่วไปที่สุขภาพแข็งแรงกับบุคคลผู้พิการ อันเป็นหนึ่งในหลักแนวคิดของสวัสดิการสังคมที่เริ่มต้นที่ยุโรป เมื่อปี พ.ศ. 2503 เรามุ่งหวังที่จะสร้างสังคมที่เคารพในผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ต้องการรับการดูแลเท่าเทียมกัน และร่วมกันสร้างสัมพันธภาพเชื่อมต่อระหว่างรุ่น อันเป็นกิจกรรมสวัสดิการสังคมในประเทศที่พัฒนาแล้วรณรงค์กันอยู่

Life Energy Medical ให้บริการยิมทางการแพทย์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถกลับมามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงได้อีกครั้งหนึ่งและดำเนินชีวิตประจำวันด้วยสุขภาพที่แข็งแรง

CEO : Mr.Imamura

5C ที่เฟ้นหาจากพนักงาน

Curiosity (ความใฝ่รู้ใฝ่เห็น)
Curiosity (ความใฝ่รู้ใฝ่เห็น) : หัวใจที่เปี่ยมไปด้วย ความรู้สึก”นี่คืออะไร” “เพราะอะไร” “จะดีขึ้นได้อีกหรือเปล่า”
Courage (ความกล้า)
หัวใจที่กล้าที่จะแสดงออกถึงสิ่งที่ตัวเองคิดและสิ่งที่ถูกต้อง
Challenge (ความท้าทาย)
หัวใจที่เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมาย เชื่อในตนเองแล้วลงมือทำ
Constancy (ความต่อเนื่อง)
หัวใจที่ลงมือทำอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย
Check (พัฒนา)
หัวใจที่อ่อนน้อมถ่อมตน ยอมรับความคิดเห็นคนอื่นนำมาปรับปรุงกับความคิดเห็นตนเอง

ลักษณะของธุรกิจ

ให้บริการด้านสุขภาพต่างๆซึ่งเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมไทยและจำหน่ายอาหารเสริมสุขภาพ โปรตีน อุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุและอุปกรณ์ออกกำลังกายเชิงกายภาพบำบัดที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ การทำให้ท่านออกมาข้างนอกทำกิจวัตรประจำวันอย่างมีความสุข ถือเป็นแรงขับเคลื่อนของพวกเราให้ทุ่มเททำงานต่อไป